Réforme des retraites

Réforme des retraites

10. januar 2023 0 Af connie

La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé les contours de la très attendue réforme des retraites. A partir du 1er septembre, l’âge légal de départ à la retraite sera progressivement porté à 64 ans, contre 62 ans actuellement.
Les syndicats annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier.

Forklaring på dansk:
Det franske pensionssystem er en tidsindstillet bombe under det politiske liv i Frankrig, og det har det været i årtier. Hver gang en præsident og en regering forsøger at reformere systemet, bliver der ballade.
Frankrig er et af de lande i Europa med den laveste pensionsalder – 62 år er den. I Danmark er den 67 år.
Det grundlæggende problem med det franske system er, at det konstant trues af mangel på penge i kassen.
Det franske pensionssystem er anderledes end fx det danske. I Danmark er alle sikret en folkepension, som alle betaler til via skatten. Desuden indbetaler lønmodtagerne en del af deres månedsløn til en pensionskasse gennem hele deres aktive erhvervskarriere. De betaler altså til deres egen pension. Pensionskasserne, der drives af fagforeningerne, forvalter pengene, så godt de kan ved at investere i aktier eller fast ejendom. Den dag lønmodtageren skal på pension, er der penge i kassen til at betale pensionen. Det er ikke noget staten blander sig i.
Frankrig har et andet system. Her er der ingen folkepension, og lønmodtagerne betaler ikke ind til deres egen pension men til deres forældres og bedsteforældres pension. Dem, der er på arbejdsmarkedet, betaler altså til dem, der er på pension.
I og med at der bliver flere og flere gamle, kommer det til at knibe for de erhvervsaktive at ”forsørge” pensionisterne. Det er derfor regeringen i Frankrig vil have pensionsalderen sat op fra 62 til 64 år. Så skal der betales pension i færre år til de gamle.
Fagforeningerne og de politiske yderfløje til højre og til venstre køber ikke argumentet om en truende fallit for det franske pensionssystem, og de har bebudet demonstrationer. Men præsident Macrons mindretalsregering har sikret sig støtte fra det borgerlige parti, Republikanerne, så det skulle være muligt at få reformen af pensionssystemet vedtaget i Nationalforsamlingen.
Franskmændene kan godt gå på pension før den generelle pensionsalder, men man får først den fulde pensionsydelse, når man når de 64 år og har betalt til systemet i 43 år. Der gælder særlig gunstige regler for dem, der er begyndt at arbejde som meget unge eller har haft et fysisk meget belastende arbejde.
Nogle franske lønmodtagere har traditionelt haft en meget lav pensionsalder, fx kan politibetjente stoppe med at arbejde, når de er 52 år. Men den slags fordelagtige ordninger bliver mere og mere sjældne, og regeringen arbejder på at få dem helt afskaffet. For ca. 90 % af de franske lønmodtagere gælder de almindelige regler om pensioner og pensionsalder.