Premierministeren

Den franske præsident styrer landet sammen med en premierminister og en regering med omkring 20 ministre.

I et rent præsidentstyre som det amerikanske er præsidenten både præsident og premierminister, men sådan er det ikke i Frankrig.

Det franske system er ganske vist et præsidentstyre, men det har et element af parlamentarisk styre.

Den franske præsident er ganske vist meget magtfuld, men han har en regering, som står til ansvar over for parlamentet. Det blive tydeligt, når man ser på, hvem præsidenten udnævner til premierminister og altså regeringsleder.

Der tegner sig tre scenarier

Magtforhold i parlamentet Udnævnelse af premierminister
1.Præsidentens parti har flertal i parlamentet. 1.Præsidenten udnævner en premierminister fra sit eget parti. 
2.Oppositionen har flertal i parlamentet. 2.Præsidenten udnævner en premierminister fra oppositionen. Det kaldes cohabitation.(Politisk tvangsægteskab)
3.Præsidentens parti har flertal i parlamentet 3.Præsidenten udnævner en premierminister fra oppositionen uden at være nødt til det, men for at fremme samlingen i landet.Den model er en nyskabelse efter præsidentvalget 2017.

 

Arbejdsfordelingen mellem præsident og premierminister er den, at præsidenten udstikker de lange linjer og tager sig af udenrigs-og sikkerhedspolitik. Premierministeren og ministrene har ansvaret for dag-til-dag politikken. Men det er altid præsidenten, der bestemmer. Han har det sidste ord.