Præsident/præsidentvalg

Præsidenten

Den franske præsident dominerer det politiske liv i landet. Han har meget mere magt end parlamentet, og den magt udøver han sammen med en premierminister og en regering. Men det er præsidenten, der bestemmer, hvilken politik, regeringen skal føre. Som regel har præsidentens parti også flertallet i parlamentet, så han og regeringen kan også få lovene vedtaget.

Den franske præsident kan ikke afsættes i sin 5 år lange embedsperiode, undtagen hvis han begår landsforræderi , men det er endnu aldrig sket. Det betyder, at han har en stærkere position end selv den amerikanske præsident, som et flertal i Kongressen kan afsætte ved en rigsretssag.

Man siger, at Frankrig har præsidentalstyre, mens vi i Danmark har parlamentsstyre – med et stærkt parlament.

Det var Den 5. Republiks grundlægger, Charles de Gaulle, der ville have en stærk præsidentpost, og det fik han med forfatningen fra 1958. Han ville være en handlekraftig statsleder og ikke være afhængig af endeløse politiske debatter i parlamentet, sådan som hans forgængere i Den fjerde Republik havde været. De Gaulle så med foragt på de politiske partier.

Den franske præsident
1. bestemmer, hvem, der skal være premierminister/statsminister.
2. kan afskedige regeringen.
3. udnævner dommere og højere embedsmænd.
4. kan opløse Nationalforsamlingen.
5. underskriver lovene.
6. er øverstbefalende for militæret.
7. kan overtage magten i landet i nødsituationer.
8. kan benåde dømte.
9. repræsenterer Frankrig i udlandet.
10. mødes med andre statsoverhoveder.

Præsidentvalg
Præsidentvalget i Frankrig foregår over to omgange. Der stiller typisk mellem 10 og 15 kandidater op, og de to, der får flest stemmer, går videre til anden og afgørende valgrunde. Den kandidat, der får flest stemmer i den valgomgang, er valgt som Republikkens præsident.