Si j’étais président

Tv-kanalen France 2 giver hver weekend taletid til en præsidentkandidat i fem minutter, så han eller hun kan fremlægge sit politiske program. Serien hedder “Si j’étais président”, og den titel stammer fra en kendt sang fra 1980, skrevet og sunget af sangeren Gérard Lenorman.
Her er sangen, som måske kan være et hyggeligt indslag i et forløb om præsidentvalget. (Om ikke andet kan man øve conditionnel)

Vocabulaire:
il était une fois : der var engang
entrée (f) des artistes (m): kunstnerindgang
phrase magique (f): et trylleord
pensée (f): tanke
gouvernement (m): regering
Simplet: en af de syv små dværge, Lystig
évidence (f): selvfølgelighed
Picsou : Joakim von And
Bécassine: fransk tegneseriefigur
commerce (m): handel
Maya:fransk tegneseriefigur
publique (adj): offentlig
opposition néant: uanset hvad oppositionen siger
conseil (m): regeringsmøde
marrant (adj): sjov
ambiance (f): stemning
atomique (adj): fantastisk
Coluche: folkekær skuespiller (1944 – 1986)
rigolade (f): spøg og skæmt
imposer (1): foreskriver
manège (m) : karrusel
esplanade (f): en åben plads
s’éclater (1): at slå sig løs
chahuter (1):at lave ballade
jamais (adv): aldrig
malin (m): en lille rod
pas besoin de: det er ikke nødvendigt at

Forslag til opgave:
Prøv af skriv fem sætninger på fransk efter modellen “Hvis jeg var præsident, så ville jeg….”

Her følger France 2s første indslag i serien “Si j’étais président” med Jean-Luc Mélenchon fra det venstreorienterede La france Insoumise/Union populaire. Prøv at lytte til videoen tidskode 01:44 – 03:02, og svar på, hvad der er Mélenchons vigtigste reformplaner. Se transskription nedenfor.


Transcription - voir ici
Leila Kaddour : Quelle serait, Jean Luc Mélenchon, la grande réforme, la réforme de grande ampleur de votre quinquennat ?
JLC Bon, il y en a beaucoup vous savez. Le document « L’avenir en commun » ça contient je crois quelque chose comme 500 mesures. Mais bon comme il faut en choisir une, mais je le dis, c’est un peu artificiel, je dirais que c’est le changement de constitution, pour donner plus de pouvoirs aux citoyens, notamment le référendum d’initiative citoyenne et puis le droit de révoquer les élus.
Mais dans mon esprit, ça ç’est maintenant tellement évident pour moi que souvent je m’étonne qu’on me le redemande, mais ce serait aussi de mettre en place cette planification écologique qui nous fait tourner complètement le système de production et d’échanges.
Mais enfin bon, voilà, s’il en faut une, je vais dire la constituante pour permettre aux citoyens de récupérer le pouvoir et sortir de cette monarchie présidentielle parce que là on voit avec le président Macron, son conseil de défense et tout ça, à quels abus ça peut donner. Mais je dirais que d’une certaine façon, l’institution elle-même pousse à l’abus de pouvoir puisque le président reçoit un pouvoir considérable.
Donc il faut corriger ça pour que la démocratie française se mette plus à une norme plus tranquille en quelque sorte d’exercice du pouvoir.
Vocabulaire - voir ici
ampleur (f) : omfang
quinquennat (m) : 5-års embedsperiode
avenir (m) : fremtid
en commun (præp) : i fællesskab
mesure (f) : målsætning
artificiel (adj) : kunstig
changement (m) : ændring
constitution (f) : forfatning
pouvoir (m) : magt
citoyen (m) : borger
réferendum (m) d’initiative (f) citoyenne : folkeafstemning på borgernes initiativ, forkortet RIC. Det var et af De gule Vestes krav
droit (m): ret
revoquer (1): at afskedige
élu (m): folkevalgt
dans mon esprit (m): efter min opfattelse
évident (adj): indlysende
s’étonner (1): at undre sig
redemander (1): at spørge igen og igen
planification (f): plan
tourner (1): at vende rundt på
échange (m): handel
La Constituante (f): en forsamling, der kan lave en ny grundlov
récuperer (1): at genvinde
monarchie présidentielle (f): præsidentielt monarki ( et præsidentstyre, hvor præsidenten har lige så meget magt som en monark i gamle dage)
conseil (m) de défense (f) : forsvarsrådet. Det er det råd, som fx beslutter nye corona-restriktioner, som derefter sendes til parlamentet til godkendelse.
abu (m): misbrug
pousser (1): at fremme
abu (m) de pouvoir (m): magtmisbrug
tranquille (adj) : rolig
exercice (m) du pouvoir (m) : magtudøvelse
Les gilets jaunes ont demandé le RIC, le réferendum (m) d’initiative (f) citoyenne.

Baggrund 1:
Allerede ved præsidentvalget i 2017 havde Jean-Luc Mélenchon som et af sine programpunkter, at Den 5. Republik skulle afløses af Den 6. Republik, hvor præsidenten ikke har nær så meget magt som i dag.
“Jeg bliver Den 5. Republiks sidste præsident. Lige så snart jeg bliver valgt, sammenkalder jeg til en grundlovgivende forsamling for at få skrevet en ny forfatning. Der skal sidde lige mange mænd og kvinder i den forsamling. Den skal bestå af delegerede, der aldrig tidligere har været valgt til parlamentet, og af almindelige mennesker der udvælges ved lodtrækning. Den skal tage hele organiseringen af vores demokrati op til revision. Det skal være slut med den monarkiske præsident.
Jeg foreslår at man indfører en ret til at afskedige folkevalgte i løbet af deres valgperiode. Den mulighed gælder også Republikkens præsident. I er tilfredse med mig som præsident, eller I fyrer mig, inden mit mandat udløber!”
(Uddrag af valgprogrammet for Jean-Luc Mélenchon i 2017)

Baggrund 2:
Franskmændene lever i den 5. Republik, og det har de gjort siden 1958, da Frankrig fik en ny forfatning med en magtfuld præsidentpost. I Frankrig betyder en ny forfatning en ny republik.
De fire foregående republikker var:
Den første Republik 1792-1804
Den anden Republik 1848-1852
Den tredje Republik 1870-1940
Den fjerde Republik 1947-1958
Mellem de forskellige republikker har Frankrig haft monarkier og kejserdømmer.