Programme-vocabulaire

relancer (1): at genstarte
améliorer (1) : at forbedre
renforcer (1): styrke
encourager (1): at opmuntre
croissance (f) : vækst
l’emploi (m) : arbejde
baisser (1): at sænke
impôt (m): skat
entreprise (f): virksomhed
consommateur (m): forbruger
dépenser (1): at forbruge
quartier défavorisé (m): fattig bydel
souhaiter (1): at ønske
service militaire (m): værnepligt
supprimer (1): at afskaffe
effectuer (1) : at gennemføre
marché du travail (m): arbejdsmarked
adapter (1): at tilpasse
temps de travail (m): arbejdstid
convaincu (adj): overbevist
marché unique (m): fælles marked