Analyse-vocabulaire

paisible fredelig
se produire foregå
urne f valgurne
s’implanter slå rod
manifestant m demonstrant
renvoyer afskedige
décevoir skuffe
incarner repræsenterer
renouvellement m fornyelse
las træt
avoir de la chance være heldig
à bout de souffle forpustet
audace f dristighed
hors pair uden lige
tambour battant super professionelt
questionnaire f spørgeskema
sonder udspørge
souci m bekymring
s’aligner tage opstilling
sortant afgående
renoncer give afkald på
primaire f primærvalg
clivant der deler
être atteint de blive ramt af
travail fictif m ikke-eksisterende arbejde
benjamin m den yngste
obstacle m forhindring
rejet m forkastelse
rater mislykkes med
comportement m optræden
verdict m dom
élire vælge
en profiter have glæde af
barrage m dæmning